Geschäftsordnung des Amtsausschusses des Amtes Peenetal/Loitz